Саниране / Топлоизолация

 • Във всеки дом се задава един и същ въпрос: Как да спестим разходите си за отопление? Топлоизолацията на една сграда е един важен фактор за намаляването на разходите за отопление, охлаждане, а също и за енергоспестяване. Инвестирайки в топлоизолация на Вашия дом Вие приблизително ще намалите своите месечни сметки за отопление между 30% и 70%. Инвестицията е еднократна , но Топлоефекта е многогодишен. Когато се говори за топлоизолация се разбира многопластова система, съставена от специално произведени материали, всеки от които оптимално се свързва с останалите. Така подбраните материали образуват цялостна система и този подход единствено гарантира качеството, ефективноста и дълготрайноста на топлоизолацията.
  • -Топлоизолационното качество е най-важен параметър за една топлоизолационна система, определящо нейната ефективност, т.е. снижаването на топлинните загуби на сградата и постигнатата в резултат на това икономия.Основният критерий за оценка на топлоизолационните свойства на ограждащите стени и други елементи на строителната конструкция е коефициентът на топлопреминаване U W/m2K.Той отразява количеството топлина, което преминава през площ от 1 м2 на ограждащата конструкция за единица време и температупна разлика от двете й страни 1К. Колкото кефициента U e по-нисък, толкова топлоизолацията е по-добра., толкова топлоизолацията е по-добра, толкова по-малко топлина ще преминава и изтича навън., съответно топлинните загуби и разходите за отопление ще бъдат по-малки.
  • -Еластичност-Топлоизолационната система има известна еластичност, за да може да компенсира неизбежните линейни термични или влажностни разширения и деформации

  • -Паропропускливост- Под паропропускливост се разбира свойството на топлоизолационната система да пропуска свободно водните пари, така че те да преминават през нея и свободно да се изпаряват в пространството

  • -Водоотблъскващ ефект

  • -Отлични екологично чисти свойства

  Вертикал ЕООД е фирма залагаща на коректните отношения с клиентите и имаща опит в полагането на изключително качествена топлоизолация. Предлагаме монтаж на топлоизолация на панелни, жилищни, и административни сгради, стари и нови къщи. Използваме една наистина съвременна технология за цялостното саниране, топлоизолиране и реставриране на сградата в която живеете, работите или почивате. Нашите бригади работят по алпийски способ и от скеле. Ние ще извършим оглед на Вашата сграда и ще Ви предложим най-доброто решение за Вас с най- подходящите материали на утвърдени производители. В съвременното строителство топлоизолацията е едно от най-ефикастните решения за постигане на подходящ микроклимат в жилището(температура, влажност, шум) и едновременно с това осигурява по-ниски разходи за отопление и охлаждане! Добрата топлоизолация оказва своето влияние и при по-високи външни температури, предпазвайки вътрешните помещения от нагорещяване. "Вертикал" ЕООД предлага монтаж на топлоизолационни системи по алпийски способ и от скеле с материали на утвърдени производители - Weber, Deko, Astrotherm, Fibran, Ursa, Rockwool, BASF, Baumit и др.

  Фирмата работи със следните видове топлоизолационни материали:

  • - Експандиран пенополистирол(EPS) - фасаден стиропор.Топлоизолационен материал с отворена структура ("дишащ") за облицоване на фасади.

  • - Екструдиран пенополистирол(XPS) - "фибран" .Топлоизолационен материал със затворена структура ("недишащ") за облицоване на основи и приземни етажи.

  • - Каменна вата - естествен влакнест материал.Топлоизолационен материал произведен от разтопени вулканични скали. Негорима топло и шумоизолация за облицоване на фасади.

  • - Neopor - графитна изолация.Експандиран пенополистирол на BASF с вградени графитни частици за облицоване на фасади. Трудно горим. Радиационна защита.

  За избор на подходящ материал за Вашето жилище се консултирайте със специалист от нашата фирма!!!

  Операции по монтажа на топлоизолацията:

  • - лепене на топлоизолационните плоскости

  • - дюбелиране

  • - шпакловане с вложена стъклофибърна мрежа

  • - монтаж на ъглови профили

  • - грундиране

  • - измазване с мазилка

  Вертикал ЕООД предлага на своите клиенти различни видове завършващи слоеве на топлоизолацията:

 • - мазилки на варо-циментова основа (структурирани, гладки, пръскани) - Bond, Euromix, Теразид, Денел.

 • - полимерни и минерални мазилки - Weber, Deko, STO, Теразид, Боро, GBC, Baumit, JUB.

 • - фасадни бои (фасагени и силиконови бои)

 • В зависимост от използваните материали ВЕРТИКАЛ ЕООД дава от 2 до 10 години гаранция!

  Всяко домакинство изразходва значителна сума пари за отопление всяка година. В бъдеще не може да се очаква цените на електричеството, газта и твърдите горива да се понижат, така че най-добрият начин да спестите пари е да топлоизолирате дома си колкото може по-ефективно!<