За Нас

  • "Вертикал" ЕООД е частна Българска фирма специлизирана в доставката и монтажа на топлоизолационни системи полагани по алпийски способ и от скеле.

    Фирмата е сред най-бързо развиващите се фирми в този нов за страната пазар. Фирмата работи и в чужбина. Има договори за обслужване на високи сгради и съоръжения предимно по черноморието и по големите наши градове. Фирмата също така е специализирана в монтажа на хидроизолационни системи. Натрупали огромен опит в своята дейност ние гарантираме за качественото изпълнение на всички възложени ни дейности.

    Основна политика и цел на фирмата е предлагане на пълната гама от услуги, качествено, срочно и достъпно изпълнение на всички възложени и поръчки, обезпечаване сигурността на нейните служители предвид спецификата на деиноста.

    Фирма "Вертикал" ЕООД съблюдава всички изисквания на инспекцията по труда по отношение изискванията за безопасни условия на труд. Качеството на алпинисткото оборудване във фирмата надвишава изискванията на Европейските стандарти за сигурност и безопасност. За да не поемате никакви рискове доверете се на нас. Работим на конкурентни цени,на територията на цялата страна!