Строителство

 • Имаме капацитета и възможността за изграждане на жилищно, офис /административно/ строителство благодарение на прекрасните специалисти с които работим. Звена с които разполагаме:
  • - Комплексно проектантско звено

  • - Договаряне и отчитане на строителството /строителен контрол/

  • - Счетоводство и ТРЗ

  • - Строителна дирекция

  • - Техническо ръководство

  • - Специализирани строителни звена по всички архитектурно-строителни специалности, груб строеж, електро, хидростроителство / В и К, хидромелиоративно и хидроенергийно строителство /, ОВК и специални инсталации и др..

  • - "Механизация и автотранспорт"

  • - Снабдяване и ресурсно осигуряване на строителството

  ФИРМАТА ТЪРСИ ПАРЦЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ!